Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Gofalwyr di-dâl


Bydd y Gwasanaeth Cynnal Gofalwyr yn hwyluso’r cymorth ariannol i ofalwyr di-dâl.

Cysylltwch â’r Gwasanaeth Cynnal Gofalwyr ar (01248) 370 797 neu anfonwch e-bost i help@carersoutreach.org.uk

Gwybodaeth bellach

Isod ceir manylion mudiadau gofalwyr cenedlaethol sy’n darparu cyngor, gwybodaeth a chefnogaeth i ofalwyr di-dâl yng Nghymru.

Gofalwyr Cymru

Yn darparu cyngor a gwybodaeth i ofalwyr a’r gweithwyr proffesiynol sy’n cefnogi gofalwyr.

Llinell gyngor: o ddydd Llun i ddydd Gwener

Ffôn: 0808 808 7777

Gwefan www.carersuk.org/wales

Fforwm Cymru Gyfan

Yn darparu llais cenedlaethol i rymuso rhieni a gofalwyr pobl ag anableddau dysgu.

Ffôn: 029 2081 1120

E-bost: admin@allwalesforum.org.uk

Gwefan www.allwalesforum.org.uk

Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru

Wedi ymrwymo i wella’r gefnogaeth a’r gwasanaethau i ofalwyr di-dâl.

Ffôn: 0300 772 9702

E-bost: wales@carers.org

Gwefan: www.carers.org/around-the-uk-our-work-in-wales/our-work-in-wales-welsh

Ewch yn ôl i'r brif dudalen