Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Cymorth iechyd meddwl a llesiant


ICAN

Mae Cyngor ar Bopeth yn cynnig gwasanaeth ICAN, sef cymorth hawdd ei gael ar faterion amrywiol a allai fod yn eich poeni neu’n effeithio ar eich llesiant meddyliol.

Ffoniwch 01407 769 300 neu anfonwch e-bost at icanmon@ynysmoncab.org.uki gael mwy o wybodaeth. 

Dewis Cymru

Mae Dewis Cymru yn wefan sy’n darparu gwybodaeth am lesiant yng Nghymru. 

Mae gan Dewis wybodaeth am sefydliadau a gwasanaethau lleol sy’n gallu cynorthwyo gweithwyr proffesiynol a theuluoedd i ddod o hyd i gymorth. 

Medrwn Môn

Mae Medrwn Môn yn darparu cyfeirlyfr o wybodaeth am wasanaethau llesiant cymunedol sydd ar gael i gymunedau trwy ei wasanaeth Linc Cymunedol Môn.

Cysylltwch â linc@medrwnmon.org neu ffoniwch 01248 725 745

Ewch yn ôl i'r brif dudalen