Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Newid hinsawdd


Cyhoeddodd Cyngor Sir Ynys Môn argyfwng hinsawdd ym mis Medi 2020 gan ymrwymo i fod yn Gyngor carbon niwtral erbyn 2030.

O ganlyniad, mae'r cyngor wedi gytuno ar ‘Cynllun Tuag at Sero Net 2022i 2025' sy'n adnabod ei ymrwymiad i ymateb i’r argyfwng hinsawdd a sut y bydd yn drawsnewid i fod yn sefydliad carbon sero net.

Cafodd y cynllun ei fabwysiadu'n ffurfiol gan y cyngor ym mis Mawrth 2022.

Os oes angen fersiwn mwy hygyrch arnoch, anfonwch neges at digidol@ynysmon.llyw.cymru er mwyn i ni allu eich helpu.