Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Mynediad i wybodaeth: cwynion


Petaech yn teimlo nad yw Cyngor Sir Ynys Môn wedi delio gyda’ch cais yn deg yna gofynnir i chi ddilyn Gweithdrefn Gwynion Cyngor Sir Ynys Môn.

Petaech wedi gwneud hynny’n barod ac yn dal i fod yn anfodlon, yna cysylltwch os gwelwch yn dda gyda’r Comisiynydd Gwybodaeth yn :-

Information Commissioner
Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
Cheshire
SK9 5AF
ffôn:  01625 545745
ffacs:  01625 524510
ebost: data@dataprotection.gov.uk