Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Datganiadau preifatrwydd gwasanaethau


Mae gennych hawl i wybod am y ffordd y mae gwybodaeth amdanoch yn cael ei ddefnyddio gennym ni. Darllenwch y wybodaeth ganlynol gan ei fod yn cyfeirio at hawliau ychwanegol y dylech wybod amdanynt.

Datganiadau preifatrwydd

Budd-daliadau Tai

Cofrestru Etholiadol ac etholiadau

Cynllunio

Cyswllt Môn

Gofal Cymdeithasol Oedolion

Gofal Cymdeithasol Plant

Gwarchod y Cyhoedd

Gwasanaeth Cofrestru

Gwasanaethau Dysgu

Mân-ddaliadau

Priffyrdd Gwastraff ac Eiddo

Recriwtio

Tai

Treth Gyngor

Trethi Annomestig (Trethi Busnes)

Swyddogaeth Adfywio

Swyddogaeth Cyrchfan

Swyddogaeth Hamdden

Ynys Ynni

Datblygu


Angenrheidiol

Mae'r cwcis yma yn angenrheidiol ar gyfer swyddogaethau sylfaenol fel llywio tudalennau, cyflwyno cynnwys ac ein gwasanaeth help byw. Ni all y wefan weithredu'n iawn heb y cwcis hyn ac ni ellir ei anablu.

Ydw

Dewisiadau

Mae cwcis dewis yn galluogi gwefan i gofio eich gosodiad rhagarweiniad iaith neu rheolaethau opsiynol.

Na

Dadansoddol

Defnyddir cwcis ystadegol i ddeall sut mae ymwelwyr yn rhyngweithio â'r wefan trwy gasglu ac adrodd ar wybodaeth yn ddienw.

Na