Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Nodyn preifatrwydd: Cofrestru etholiadol ac etholiadau


Mae gennych hawl i wybod am y ffordd y mae gwybodaeth amdanoch yn cael ei ddefnyddio gennym ni.

Darllenwch y wybodaeth ganlynol gan ei fod yn cyfeirio at hawliau ychwanegol y dylech wybod amdanynt.

Os oes angen fersiwn mwy hygyrch arnoch, anfonwch neges at digidol@ynysmon.llyw.cymru er mwyn i ni allu eich helpu.