Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Nodyn preifatrwydd: Prevent a Channel Panel


Mae gennych hawl i wybod sut yr ydym yn defnyddio gwybodaeth amdanoch chi.

Darllenwch y wybodaeth isod os gwelwch yn dda oherwydd mae’n cyfeirio at hawliau ychwanegol y dylech chi fod yn gwybod amdanynt.

Os oes angen fersiwn mwy hygyrch arnoch, anfonwch neges at digidol@ynysmon.llyw.cymru er mwyn i ni allu eich helpu.