Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Iaith Gymraeg a Diwylliant Cymru


Mae’r Iaith Gymraeg a Diwylliant Cymru yn llinyn euraidd sy’n rhedeg drwy ein cymdeithas yma yn Ynys Môn; mae’n helpu i atgyfnerthu ein teimlad cryf o gymuned ac mae’n gynhenid i’n hanes.

Mae’n un o’r pethau sy’n ein gwneud yn gwbl unigryw, yn ogystal â’n diwylliant a’n treftadaeth, sy’n elfennau hanfodol o wneuthuriad cymdeithasol cymunedau’r Ynys ac sy’n ganolog i deimlad o hunaniaeth nifer o bobl.

Darganfod mwy am y Gymraeg ym Môn