Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Trwydded sgaffald


Er mwyn cael rhoi sgaffald ar y briffordd yn Ynys Môn, bydd angen i chi wneud cais i gwmni sgaffaldiau sydd eisoes wedi’i gofrestru â Chyngor Sir Ynys Môn.

Cysylltwch ag un o’r cwmnïau sgaffald isod. Byddant yn gwneud cais ar eich rhan

MY Scaffolding Services – Anglesey
Caer Felin
Tŷ Croes
Ynys Môn
LL63 5RU

Ffôn: 01407 810 032
Gwefan: http://www.myscaffolding.co.uk/

Jamie Seager Scaffolding Services
2nd Floor Office
Abbeydale
24 Trinity Square
Llandudno
LL30 2RH

Ffôn: 01492 581 340

Anglesey Scaffolding Company Limited
Amlwch Industrial Estate
Amlwch
Ynys Môn
LL68 9BQ

Ffôn: 01407 831 331
Gwefan: http://www.angleseyscaffolding.co.uk/

Steel Scaffolding Limited
Tŷ Ni
Caernarfon
Gwynedd
LL55 3EF

Ffôn: 07796 502 633
Gwefan: https://www.steel-scaffolding.com/

S L Scaffolding Services
3 Ffordd Tegid
Bangor
Gwynedd
LL57 1AW

Ffôn: 01248 352 892

RS Scaffolding Erection Services Ltd
Clarence Drive
Llandudno
LL30 1TR

Ffôn: 01492 860854

Cofrestru fel gweithredwr sgaffald 

Os ydych yn gwmni sgaffald sydd heb gofrestru â Chyngor Sir Ynys Môn yna mae’n rhaid i chi gofrestru cyn y gallwch wneud cais i osod sgaffald ar y briffordd.  

Gellir rhoi caniatâd yn ôl amodau a all fod yn berthnasol i’r canlynol:

  • lleoli a lleoliad y sgaffald
  • cyfyngiadau traffig a pharcio
  • dimensiynau’r sgaffald
  • gwneud y sgaffald yn weladwy i draffig
  • gofalu am gynnwys y sgaffald a'i waredu
  • arwyddion goleuo a gwarchod sgaffald
  • symud y sgaffald

Mae cytundeb tawel (tacit agreement) yn gytundeb sy’n cael ei awgrymu neu ei dybio heb gael ei nodi mewn gwirionedd.

Nid yw’n berthnasol i roi trwydded am sgaffald gan Cyngor Sir Ynys Môn.

Cysylltwch gyda Gwasannaeth Priffyrdd yn y lle cyntaf.

 

Cysylltwch gyda Gwasannaeth Priffyrdd yn y lle cyntaf.

 

Os ydych, fel defnyddiwr, am wneud cwyn, ein cyngor fyddai i chi gysylltu â'r masnachwr - trwy lythyr (gyda phrawf danfon).

Os na fydd hynny yn llwyddiannus, gall Cyngor ar Bopeth roi cyngor i chi.