Cyngor Sir Ynys Môn

Porthladd Rhydd Ynys Môn


Mae cais Porthladd Rhydd Ynys Môn wedi bod yn llwyddiannus.

Cafodd y cais ei ddatblygu drwy bartneriaeth cyfartal rhwng Cyngor Sir Ynys Môn a Stena Line.

Mae sicrhau statws porthladd rhydd bellach â’r potensial i ddarparu gwir newid i gymunedau ledled Ynys Môn a rhanbarth ehangach gogledd Cymru.

Darganfod mwy am Porth Rhad Môn