Neidio i'r prif gynnwys

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Gwasanaethau Addysg Rhanbarthol


Bydd ysgolion a’r Awdurdod Lleol yn rhannu gwybodaeth gyda gwasanaethau addysg rhanbarthol ar draws Cynghorau yng Ngogledd Cymru.

Bydd ysgolion a’r Awdurdod Lleol yn rhannu gwybodaeth gyda gwasanaethau addysg rhanbarthol, ar gyfer ac er budd cadw data cywir, darparu gwasanaethau addysg - rhanbarthol a lleol, darparu datganiadau gwybodaeth statudol, Consortiwm ac Awdurdod, dadansoddi ac adrodd ar berfformiad disgyblion, ysgolion, gwasanaethau, Awdurdodau a’r Consortiwm. Bydd data’n cael ei gadw a’i rannu mewn ffordd briodol a diogel.