Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Gwasanaeth lles addysg


Darperir y gwasanaeth uchod gan yr Adran Addysg, ac fe’i hystyrir gan yr awdurdod, yn wasanaeth cynhaliol hanfodol, nid yn unig i ddisgyblion ond hefyd i ysgolion y sir.

Nod cyffredinol y gwasanaeth yw ceisio datrys unrhyw broblem, sy’n rhwystro plentyn rhag elwa o’r addysg sydd ar gael, drwy gynnig cyngor neu gymorth ymarferol.

Canolbwyntir ar achosion sy’n ymwneud â’r meysydd canlynol:

  • presenoldeb plant yn eu hysgolion
  • amddiffyn plant rhag camdriniaeth
  • plant ag anghenion arbennig
  • goruchwylio’r drefn sy’n ymwneud â chyflogi plant

Fel arfer cyfeirir achosion i’r gwasanaeth gan ysgolion, ond mae modd i blant a theuluoedd eu hunain, yn uniongyrchol, drwy gysylltu â’r Swyddog Lles Addysg yn y Swyddfa Addysg.


Angenrheidiol

Mae'r cwcis yma yn angenrheidiol ar gyfer swyddogaethau sylfaenol fel llywio tudalennau, cyflwyno cynnwys ac ein gwasanaeth help byw. Ni all y wefan weithredu'n iawn heb y cwcis hyn ac ni ellir ei anablu.

Ydw

Dewisiadau

Mae cwcis dewis yn galluogi gwefan i gofio eich gosodiad rhagarweiniad iaith neu rheolaethau opsiynol.

Na

Dadansoddol

Defnyddir cwcis ystadegol i ddeall sut mae ymwelwyr yn rhyngweithio â'r wefan trwy gasglu ac adrodd ar wybodaeth yn ddienw.

Na