Cyngor Sir Ynys Môn

Fy Ysgol Leol


Gwefan gan Lywodraeth Cymru yw Fy Ysgol Leol.

Cynlluniwyd y wefan i'w gwneud yn haws i rieni ac i bawb arall sydd â diddordeb gael gweld data am ysgolion.

Bydd Fy Ysgol Leol yn cael ei ddiweddaru yn ystod tymor yr hydref bob blwyddyn wrth i ddata newydd gael eu cyhoeddi.

Ewch i wefan Fy Ysgol Leol