Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Fforwm Derbyn Ysgolion


Mae'r Fforwm Derbyn Ysgolion yn cynnwys detholiad o benaethiaid a llywodraethwyr cynradd ac uwchradd, aelodau etholedig, cynrychiolwyr y gymuned leol ac uwch swyddogion.

Angenrheidiol

Mae'r cwcis yma yn angenrheidiol ar gyfer swyddogaethau sylfaenol fel llywio tudalennau, cyflwyno cynnwys ac ein gwasanaeth help byw. Ni all y wefan weithredu'n iawn heb y cwcis hyn ac ni ellir ei anablu.

Ydw

Dewisiadau

Mae cwcis dewis yn galluogi gwefan i gofio eich gosodiad rhagarweiniad iaith neu rheolaethau opsiynol.

Na

Dadansoddol

Defnyddir cwcis ystadegol i ddeall sut mae ymwelwyr yn rhyngweithio â'r wefan trwy gasglu ac adrodd ar wybodaeth yn ddienw.

Na