Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Dyddiadau tymhorau ysgol


Gwybodaeth ar dermau a gwyliau ysgol cynradd, uwchradd ac arbennig Ynys Môn.

Bydd ysgolion sy’n cau yn ystod etholiadau yn ail-agor am nifer o ddyddiau ar ddiwedd Tymor yr Haf.

Mae polisi presenoldeb a phrydlondeb yr ysgol efo gwybodaeth am dynnu disgyblion allan o ysgol yn ystod tymor ysgol.

Eleni

Os oes angen fersiwn mwy hygyrch arnoch, anfonwch neges at digidol@ynysmon.llyw.cymru er mwyn i ni allu eich helpu.

Blwyddyn nesaf

Os oes angen fersiwn mwy hygyrch arnoch, anfonwch neges at digidol@ynysmon.llyw.cymru er mwyn i ni allu eich helpu.

Gofal plant yn ystod gwyliau ysgol

Mae clybiau gofal plant ar gael yn yr ardaloedd canlynol yn ystod gwyliau’r ysgol:

  • Biwmares 07955 066 217
  • Bodffordd 01248 723 321
  • Caergybi 07718 996 124
  • Llanedwen 01248 714 700
  • Llangefni 07718 996 124

Mae’r clybiau gofal plant yn agored i blant 3 i 11 oed ac yn gofrestredig gyda AGGCC 

Am fwy o fanylion ynglyn â gofal plant yn gyffredinol cysylltwch â’r Teulu Môn.