Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Cyngor Ymgynghorol Statudol ar Addysg Grefyddol (CYSAG)


Yn unol â gofynion Deddf Addysg 1996 mae’n ddyletswydd ar bob Awdurdod Addysg i sefydlu CYSAG i ymgynghori ar faterion yn ymwneud ag addoliad mewn ysgolion a’r Addysg Grefyddol a gyflwynir yn unol â maes llafur cytunedig.

Sefydlwyd CYSAG ym 1989 a gellir cael copi o’i adroddiadau blynyddol o’r Swyddfa Addysg a’r Llyfrgelloedd.