Cyngor Sir Ynys Môn

Ysgol Corn Hir (prosiect wedi'i gwblhau)


Mae adeilad newydd Ysgol Corn Hir wedi agor.

Agorodd yr ysgol gynradd newydd gwerth £10m ar ôl Pasg 2023 .

Dechreuodd y gwaith ar yr adeilad newydd ym mis Mehefin 2021. 

Ymgynghoriad gwreiddiol

Gweler yr ymgynghoriad gwreiddiol

Penderfyniad y Pwyllgor Gwaith 

Gweler penderfyniad y Pwyllgor Gwaith 17 Rhagfyr 2020