Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Cymorth i rieni


Ar y dudalen hon gewch lawr lwytho fersiwn PDF o’r llyfryn gwybodaeth i rieni sy’n cynnwys gwybodaeth hanfodol i rieni plant ysgol.

Mae’r ddogfen isod yn rhoi gwybodaeth i rieni am bolisîau a threfniadau addysgol Awdurdod Addysg Môn yn unol â’r gofyn dan ddeddf Diwygio Addysg 1998, sy’n sefydlu fframwaith cyffredinol ar gyfer derbynniadau ysgolion. 

Gellir cael copi or ddogfan hon yn rhad ac am ddim o’r swyddfa addysg, neu i unrhyw un i ysgolion yr awdurdod a chewir copîau cyfeiriol ym mhob llyfrgell gyhoeddus yn y sir.

Dosberthir copîau yn ddi-dâl i rieni plant sy’n cychwyn yn yr ysgol gynradd am y tro cyntaf neu sy’n trosglwyddo o ysgol gynradd i ysgol uwchradd.

Nodwch: Gall atodiadau’r ddogfen yma ( tudalenau 16 - 31) bod yn anhygyrch oherwydd natur dwyieithrwydd y ddogfen. Os ydych yn cael trafferth darllen yr atodiadau cysylltwch ar adran addysg (gwybodaeth uchod).  


Angenrheidiol

Mae'r cwcis yma yn angenrheidiol ar gyfer swyddogaethau sylfaenol fel llywio tudalennau, cyflwyno cynnwys ac ein gwasanaeth help byw. Ni all y wefan weithredu'n iawn heb y cwcis hyn ac ni ellir ei anablu.

Ydw

Dewisiadau

Mae cwcis dewis yn galluogi gwefan i gofio eich gosodiad rhagarweiniad iaith neu rheolaethau opsiynol.

Na

Dadansoddol

Defnyddir cwcis ystadegol i ddeall sut mae ymwelwyr yn rhyngweithio â'r wefan trwy gasglu ac adrodd ar wybodaeth yn ddienw.

Na