Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Cymorth ariannol ar gyfer myfyrwyr 16+


Gall disgyblion o deuluoedd gydag incwm isel sy’n dymuno aros yn yr ysgol y tu draw i’r oedran gadael ysgol statudol hawlio Lwfans Cynnal Addysg .

Am wybodaeth bellach cysylltwch ag ysgol uwchradd eich plentyn neu ymwelwch â gwefan Cyllid Myfyrwyr Cymru.

Mae gwefan yn rhoi help a gwybodaeth i

  • fyfyrwyr i darganfyddwch sut y gallech gael lwfans wythnosol drwy barhau mewn addysg
  • rhieni a gwarcheidwaid -darganfyddwch sut y gall LCA helpu myfyrwyr gyda chostau parhau â’u haddysg o ddydd i ddydd
  • canolfannau dysgu (Colegau, Ysgolion a sefydliadau eraill) - darganfyddwch beth y mae LCA yn ei olygu i’ch myfyrwyr a’ch rôl chi

Mewnrhwyd - dim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd gwe allanol.