Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Addysg oedolion


Mae addysg i oedolion yn y gymuned ym Môn a Gwynedd yn cael ei gynnig gan nifer o bartneriaid dan fanner Partneriaeth Addysg Gymunedol Gwynedd a Môn.

Mae’r bartneriaeth ar hyn o bryd yn ceisio barn trigolion y ddwy sir am y math o gyfleon dysgu yr hoffen nhw gael mynediad atynt.

Gwerthfawrogwn eich sylwadau a’ch syniadau yn fawr er mwyn gallu datblygu rhaglen o gyrsiau fydd yn adlewyrchu dyheadau ac anghenion y boblogaeth.

Cwblhewch y ffurflen ar-lein os gwelwch yn dda.

Holiadur dysgu cymunedol oedolion ar-lein

Os hoffech fwy o wybodaeth am yr hyn sydd yn bosibl cysylltwch gyda BMHLH@ynysmon.llyw.cymru