Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Beth nesaf ?


Ar ôl TGAU, gelli fynd i'r chweched dosbarth yn un o'r ysgolion hyn:

Neu gelli fynd i goleg addysg bellach:

Colegau a phrifysgolion

Mae ein colegau a phrifysgolion lleol yn darparu ystod ddiddorol o gyfleoedd addysgiadol ac yn chwarae rhan bwysig mewn datblygiad ein pobl ifanc.

Mewnrhwyd - dim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd gwe allanol.

Cyllid myfyrwyr

Mae Cyllid Myfyrwyr Cymru, sydd wedi ei leoli yng Nghyffordd Llandudno, nawr yn gyfrifol am brosesu, asesu a thalu cyllid i fyfyrwyr ar gyfer pob cais.

Am fanylion ar sut i ymgeisio am gyllid i fyfyrwyr, trowch at www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk.

Os oes gennych ymholiad am eich cyfrif cyllid i fyfyrwyr, dylech nawr gysylltu â Chyllid Myfyrwyr Cymru ar 0300 200 4050.

Gall tudalennau Facebook (facebook.com/SFWales) a Twitter (Twitter.com/SF_Wales) CMC hefyd ddarparu gwybodaeth a diweddariadau rheolaidd.

Mewnrhwyd - dim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd gwe allanol.

Chwilio am yrfa?

Gall nifer o bobl dy helpu: