Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Newidiadau i'ch cyfrif


Defnyddiwch y ffurflen hon i alluogi cyfrifo'ch atebolrwydd treth cyngor cywir.

Ffurflen ar-lein i wneud newidiadau i'ch cyfrif treth cyngor

Fel arall, gallwch argraffu'r ffurflen isod. Gellir ei gyflwyno:

  • trwy’r post i: Swyddfa Refeniw a Budd-daliadau, Blwch Post 29, Llangefni. LL77 7ZF.
  • mewn person wrth Swyddfa'r Cyngor, Llangefni, Ynys Môn LL77 7TW

Sut rydym yn defnyddio eich manylion personol

Mae’n rhaid inni ddiogelu’r cronfeydd cyhoeddus sydd yn ein gofal ac o’r herwydd mae’n bosib byddwn yn defnyddio’r wybodaeth a roeddoch ar y ffurflen hon i rwystro twyll a dod o hyd iddo. Hefyd, mae’n bosib y byddwn i’r pwrpas hwn yn rhannu’r wybodaeth.


Angenrheidiol

Mae'r cwcis yma yn angenrheidiol ar gyfer swyddogaethau sylfaenol fel llywio tudalennau, cyflwyno cynnwys ac ein gwasanaeth help byw. Ni all y wefan weithredu'n iawn heb y cwcis hyn ac ni ellir ei anablu.

Ydw

Dewisiadau

Mae cwcis dewis yn galluogi gwefan i gofio eich gosodiad rhagarweiniad iaith neu rheolaethau opsiynol.

Na

Dadansoddol

Defnyddir cwcis ystadegol i ddeall sut mae ymwelwyr yn rhyngweithio â'r wefan trwy gasglu ac adrodd ar wybodaeth yn ddienw.

Na