Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Newid cyfeiriad


​​​​​Er mwyn sicrhau eich bod yn talu'r swm cywir o’r Dreth Gyngor, mae angen i ni wybod pryd mae eich amgylchiadau'n newid.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn dweud wrthym os byddwch yn symud: 

  • i gyfeiriad gwahanol ar Ynys Môn (gan gynnwys symud i neu allan o gartref eich rhieni)
  • i Ynys Môn o fannau eraill
  • tu allan i Ynys Môn

Newid tenantiaeth

Os ydych yn landlord a'ch bod wedi newid eich tenantiaeth mewn un neu fwy o'ch eiddo, rhowch wybod i ni.