Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Toiledau cyhoeddus ar Ynys Môn


 cyhoeddus 

Mae rhai o'r cyfleusterau cyhoeddus yn Ynys Môn yn cael eu rheoli gan Gyngor Sir Ynys Môn ac mae eraill yn cael eu rheoli gan gynghorau tref a chymuned.

Cysylltwch â'r awdurdod perthnasol.

 Lleoliad Rheolir gan Cod post    Agored
Amlwch: Lôn Goch Cyngor y sir LL68 9EQ  Trwy’r flwyddyn
Benllech: maes parcio Y Sgwar Cyngor cymdeithas LL74 8SW  
Benllech: maes parcio traeth Cyngor cymdeithas LL74 8QE  
Biwmares: ger y castell Cyngor cymdeithas LL58 8AL  
Biwmares: Stryd y Castell Cyngor cymdeithas LL58 8AP  
Caergybi: maes parcio Swift Square Cyngor tref LL65 1YF  
Caergybi: Newry Beach Cyngor tref LL65 1YA  
Caergybi: Parc Gwledig Morglawdd  Cyngor y sir LL65 1YG  Trwy’r flwyddyn
Caergybi: Porthdafarch Cyngor y sir LL65 2LS  15 o Fawrth - 30 o Fedi
Cemaes: High Street Cyngor Cymdeithas LL67 0HH  
Cemaes: traeth Cyngor Cymdeithas LL67 0ND  
Llanddona: Traeth Llanddona Cyngor y sir LL58 8UW  15 o Fawrth - 30 o Fedi
Llaneilian Cyngor y sir LL68 9LT 15 o Fawrth - 30 o Fedi
Llangefni: Lôn y Felin Cyngor y sir LL77 7RT  Trwy’r flwyddyn
Moelfre: maes parcio Cyngor y sir LL72 8HD  15 o Fawrth - 30 o Fedi
Porthaethwy: ger y llyfrgell Cyngor y sir LL59 5AS Trwy’r flwyddyn
Porth Llechog Cyngor y sir LL68 9SG 15 o Fawrth - 30 o Fedi
Porth Swtan: maes parcio Cyngor y sir LL65 4EU 15 o Fawrth - 30 o Fedi
Rhoscolyn: maes parcio y traeth Cyngor y sir LL65 2NJ 15 o Fawrth - 30 o Fedi
Rhosneigr: maes parcio ger llyfrgell Cyngor cymdeithas LL64 5YJ  
Traeth Bychan Cyngor y sir LL73 8PN 15 o Fawrth - 30 o Fedi
Traeth Coch Cyngor y sir LL75 8RJ 15 o Fawrth - 30 o Fedi
Trearddur: maes parcio Lôn St Ffraid Cyngor y sir LL65 2LZ 15 o Fawrth - 31 o Hydref