Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Oes gennych chi eiddo gwag?


Troi eich eiddo gwag yn gartref

Adroddwch eiddo gwag

Mae eiddo gwag yn newyddion drwg i bawb

Gall cyflwr eiddo gwag ddirywio’n sydyn a denu ymddygiad gwrthgymdeithasol - fel pobl yn gadael gwastraff yn anghyfreithlon, sgwatwyr, fandaliaid, pobl yn cymryd cyffuriau a phobl yn llosgi eiddo’n fwriadol. Mae cymdogion yn gynyddol bryderus am droseddau, a gall adeiladau hyll sydd wedi eu bordio i fyny fod yn ddolur llygad ac arwain at ostyngiad o hyd at 18% yng ngwerth y cartrefi sydd o’u cwmpas.

Mae’n bryder

Efallai eich bod yn methu cysgu am eich bod yn poeni y bydd rhywun yn torri i mewn heno.

Mae pobl angen cartrefi

Gellir troi’r eiddo’n gartref diogel i rywun sydd ei wir angen.

Os yw eich eiddo wedi bod yn wag am fwy na 6 mis, byddem yn hoffi gweithio gyda chi fel y gellir ei ailddefnyddio.

Cysylltwch gyda’r Swyddog tai Gwag heddiw am drafodaeth gychwynnol ac i gael cyngor am ddim a chymorth.

Ffoniwch: 01248 750057 a gofynnwch am y Swyddog Tai Gwag neu adroddwch eiddo gwag drwy llenwi ein ffurflen arlein

Sut mae cofrestru ar y porth ar-lein?

Bydd angen i chi ddefnyddio cyfeiriad e-bost i greu cyfrif diogel i gofrestru gyda Fy Nghyfrif. Bydd angen i chi hefyd gytuno gyda’n telerau ac amodau, sy’n rhoi caniatâd i ddal a defnyddio eich gwybodaeth bersonol yn unol â’n polisïau preifatrwydd a diogelu data.

Nodyn pwysig: Wrth gofrestru i ddefnyddio’r porth am y tro cyntaf, gofynnir i chi fynd i’ch cyfrif e-bost, agor yr e-bost y byddwn ni wedi’i anfon atoch chi a chlicio ar y ddolen i actifadu’ch cyfrif. Ni fyddwch yn gallu mewngofnodi i borth Fy Nghyfrif neu ddefnyddio’r ffurflenni heb actifadu’ch cyfrif o’r ddolen yn yr e-bost. Os nad ydych chi’n meddwl eich bod wedi derbyn e-bost, edrychwch yn eich ffolder Spam. Gallwn wirio a gweithredu’r cyfrif os oes angen, rhowch wybod i ni os yw hyn yn rhywbeth yr ydych am i ni ei wneud.


Angenrheidiol

Mae'r cwcis yma yn angenrheidiol ar gyfer swyddogaethau sylfaenol fel llywio tudalennau, cyflwyno cynnwys ac ein gwasanaeth help byw. Ni all y wefan weithredu'n iawn heb y cwcis hyn ac ni ellir ei anablu.

Ydw

Dewisiadau

Mae cwcis dewis yn galluogi gwefan i gofio eich gosodiad rhagarweiniad iaith neu rheolaethau opsiynol.

Na

Dadansoddol

Defnyddir cwcis ystadegol i ddeall sut mae ymwelwyr yn rhyngweithio â'r wefan trwy gasglu ac adrodd ar wybodaeth yn ddienw.

Na