Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Oes gennych chi eiddo gwag?


Troi eich eiddo gwag yn gartref

Mae eiddo gwag yn newyddion drwg i bawb

Gall cyflwr eiddo gwag ddirywio’n sydyn a denu ymddygiad gwrthgymdeithasol - fel pobl yn gadael gwastraff yn anghyfreithlon, sgwatwyr, fandaliaid, pobl yn cymryd cyffuriau a phobl yn llosgi eiddo’n fwriadol. Mae cymdogion yn gynyddol bryderus am droseddau, a gall adeiladau hyll sydd wedi eu bordio i fyny fod yn ddolur llygad ac arwain at ostyngiad o hyd at 18% yng ngwerth y cartrefi sydd o’u cwmpas.

Mae’n bryder

Efallai eich bod yn methu cysgu am eich bod yn poeni y bydd rhywun yn torri i mewn heno.

Mae pobl angen cartrefi

Gellir troi’r eiddo’n gartref diogel i rywun sydd ei wir angen.

Os yw eich eiddo wedi bod yn wag am fwy na 6 mis, byddem yn hoffi gweithio gyda chi fel y gellir ei ailddefnyddio.

Cysylltwch gyda’r Swyddog tai Gwag heddiw am drafodaeth gychwynnol ac i gael cyngor am ddim a chymorth.

Ffoniwch: 01248 750057 a gofynnwch am y Swyddog Tai Gwag neu adroddwch eiddo gwag drwy Fy Nghyfrif Môn.

Nid oes rhaid i chi greu cyfrif i ddefnyddio platfform Fy Nghyfrif Môn, ond rydym yn argymell eich bod yn gwneud hynny. Bydd cyfrif yn caniatáu i chi reoli eich ceisiadau gwasanaeth a chyfrifon gyda ni.

Gwybodaeth bellach am Fy Nghyfrif Môn.

Os oes angen fersiwn mwy hygyrch arnoch, anfonwch neges at digidol@ynysmon.llyw.cymru er mwyn i ni allu eich helpu.