Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Cynllun cofrestru a thrwyddedu Landlordiaid – Rhentu Doeth Cymru


Mae cynllun cofrestru a thrwyddedu Rhentu Doeth Cymru yn atal landlordiaid ac asiantau twyllodrus rhag gosod a rheoli eiddo yng Nghymru. Mae hefyd yn rhoi gwybod i landlordiaid, asiantau, yn ogystal â thenantiaid, o’u cyfrifoldebau a’u hawliau.

Mae Rhentu Doeth Cymru yn prosesu cofrestriadau landlordiaid ac yn rhoi trwyddedau i landlordiaid ac asiantau y mae angen iddynt gydymffurfio â Deddf Tai (Cymru) 2014.  Roedd y ddeddfwriaeth yn caniatáu blwyddyn i’r rhai yr oedd angen iddynt gydymffurfio, wneud hynny heb berygl o wynebu canlyniadau. 

Mae’r grymoedd gorfodi dan y ddeddf bellach yn weithredol. Mae hyn yn golygu ei bod nawr yn drosedd i beidio â chydymffurfio â’r ddeddfwriaeth. Os nad ydych wedi cydymffurfio eto ewch i Rhentu Doeth Cymru i ddarganfod eich camau nesaf.

 Am ragor o wybodaeth, gweler wefan Rhentu Doeth Cymru neu ffoniwch Rhentu Doeth Cymru ar 03000 133344.


Angenrheidiol

Mae'r cwcis yma yn angenrheidiol ar gyfer swyddogaethau sylfaenol fel llywio tudalennau, cyflwyno cynnwys ac ein gwasanaeth help byw. Ni all y wefan weithredu'n iawn heb y cwcis hyn ac ni ellir ei anablu.

Ydw

Dewisiadau

Mae cwcis dewis yn galluogi gwefan i gofio eich gosodiad rhagarweiniad iaith neu rheolaethau opsiynol.

Na

Dadansoddol

Defnyddir cwcis ystadegol i ddeall sut mae ymwelwyr yn rhyngweithio â'r wefan trwy gasglu ac adrodd ar wybodaeth yn ddienw.

Na