Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Strategaeth Dai Ynys Môn


Nod strategol cyffredinol y strategaeth yw sicrhau fod gan bobl Ynys Môn le y gallent alw’n gartref wedi eu grymuso a’u cefnogi i gyfrannu tuag at eu cymuned leol.

Os oes angen fersiwn mwy hygyrch arnoch, anfonwch neges at digidol@ynysmon.llyw.cymru er mwyn i ni allu eich helpu.