Cyngor Sir Ynys Môn

Cynllun Strategol Tai Gwag 2023 i 2028


Mae gan y Cynllun Strategol 5 prif feysydd blaenoriaeth:

  • Data: defnyddio agwedd sy’n seiliedig ar dystiolaeth i dargedu tai gwag
  • Cyhoeddusrwydd: codi ymwybyddiaeth o dai gwag a sut i’w defnyddio eto
  • Cynnig cymorth ariannol: drwy weinyddu grantiau/benthyciadau LlC a defnyddio Premiwm y Dreth Gyngor y Cyngor
  • Gorfodi: blaenoriaethu camau gorfodi drwy ddilyn dull ar draws y Cyngor cyfan i fynd i’r afael ag eiddo gwag
  • Cydweithio: dod a gwasanaethau ynghyd er mwyn mynd i’r afael â’r eiddo mwyaf problemus
Efallai na fydd rhai ffeiliau yn addas os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol. Os ydych angen fersiwn sy’n fwy hygyrch, anfonwch neges e-bost at digidol@ynysmon.llyw.cymru gan nodi’r fformat sydd ei angen arnoch.