Cyngor Sir Ynys Môn

Cynllun Strategol Rheoli Asedau Tai 2024 i 2029


Mae gan y Cynllun Strategol 5 prif feysydd blaenoriaeth:

  • Data Asedau a Darparu’r Gwasanaeth: Rydym yn deall ein tai a’n tenantiaid drwy wneud penderfyniadau gwybodus
  • Adolygiad o Asedau: Blaenoriaethu meysydd hynny lle mae angen buddsoddiad
  • Cartrefi Diogel: Sicrhau bod ein tenantiaid yn ddiogel yn ein tai
  • Cartrefi Cynaliadwy: Yn wyneb costau ynni cynyddol, costau byw a heriau datgarboneiddio
  • Cartrefi o safon ddaac yn parhau i fod drwy cynlluniau buddsoddi cynlluniedig
Efallai na fydd rhai ffeiliau yn addas os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol. Os ydych angen fersiwn sy’n fwy hygyrch, anfonwch neges e-bost at digidol@ynysmon.llyw.cymru gan nodi’r fformat sydd ei angen arnoch.