Cyngor Sir Ynys Môn

​Asesiad Llety Sipsiwn a Theithwyr


Ym mis Mai 2021 comisiynwyd Arc4 i gynorthwyo Cynghorau Gwynedd a Môn i baratoi Asesiad Anghenion Llety Sipsiwn a Theithwyr. Cyhoeddwyd canlyniadau'r asesiad yn Asesiad Anghenion Llety Sipsiwn a Theithwyr Môn a Gwynedd 2022 (GTAA).

Mae GTAA 2022 wedi nodi'r anghenion canlynol ar gyfer Ynys Môn:

  • Dau safle cludo i'w defnyddio fel mannau aros dros dro i Sipsiwn a Theithwyr ar hyd yr A55, un yn ganolog ac un yng Nghaergybi.

Gall anghenion Llety Sipsiwn a Theithwyr newid yn ystod y cylch asesu, gyda gwybodaeth yn cael ei chasglu o fewn cyfrif carafanau Sipsiwn a Theithwyr Llywodraeth Cymru.

Sylwch fod rhai eitemau wedi cael eu golygu er mwyn sicrhau anhysbysrwydd neu warchod unrhyw wybodaeth bersonol.

Efallai na fydd rhai ffeiliau yn addas os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol. Os ydych angen fersiwn sy’n fwy hygyrch, anfonwch neges e-bost at digidol@ynysmon.llyw.cymru gan nodi’r fformat sydd ei angen arnoch.