Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Lolfeydd cymunedol


Mae gan Tai Môn 13 lolfa gymunedol wedi’u lleoli ar draws Ynys Môn lle gallwch chi gymdeithasu â phreswylwyr eraill.

Mae'r lolfeydd hyn yn cynnal gweithgareddau amrywiol megis crefftau, clybiau cinio, bingo, boreau coffi a llawer mwy.

Gallwch hyd yn oed gynnal ac arwain eich gweithgareddau eich hun.

Rhestr o lolfeydd

 • Min y Mor, Aberffraw
 • Bro'r Ysgol, Bodedern
 • Cae Gwyn, Caergybi
 • Ger y Graig, Llangefni
 • Maes William Williams, Amlwch
 • Tan y Foel, Llannerchymedd
 • Glan Cefni,  Llangefni
 • Llawr y Dref, Llangefni
 • Tan Capel, Llanddaniel
 • Trem Eryri, Llanfairpwll 
 • Maes y Coed, Porthaethwy
 • Pont y Brenin, Llangoed
 • Maes Gwyn, Llanddona

Am ragor o wybodaeth ac ymholiadau archebu, cysylltwch â'r Tîm Cyfranogiad Tenantiaid. 

Ffôn: 01248 752 200

E-bost: tenantstenantiaid@ynysmon.llyw.cymru