Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Cylchlythyr Tenantiaid


Cynhyrchir Cylchlythyr Tai Môn ddwy-waith y flwyddyn (haf a gaeaf) ac fe'i hanfonir at byngalos yr henoed ac stadau tai gwarchod yn unig.

Mae ein grŵp cyhoeddi ran helaeth â chreu'r cylchlythyr hwn gyda chefnogaeth y Tîm Cyfranogiad Tenantiaid.

Cymryd rhan

Hoffech chi chwarae rhan allweddol wrth greu ein Cylchlythyr Tai Môn a chael dweud eich dweud ynghylch pa wybodaeth i’w chynnwys?

Os oes, cysylltwch â’r Tîm Cyfranogiad Tenantiaid ar 01248 752983 / tenant@ynysmon.llyw.cymru

Fersiwn papur

Os hoffech dderbyn copi papur o'r Cylchlythyr, cysylltwch â 01248 752200 neu e-bostiwch tenant@ynysmon.llyw.cymru

Os oes angen fersiwn mwy hygyrch arnoch, anfonwch neges at digidol@ynysmon.llyw.cymru er mwyn i ni allu eich helpu.