Neidio i'r prif gynnwys

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Arolwg tenantiaid a phreswylwyr (STAR)


Mae’r arolwg STAR yn cael ei gynnal gan wasanaeth tai Cyngor Sir Ynys Môn gan roi’r cyfle i denantiaid Cyngor Sir Ynys Môn gymryd rhan yn ein harolwg bodlonrwydd a gynhelir bob yn ail blwyddyn. 

Pwrpas yr arolwg yw deall profiad y tenant a mesur pa mor dda mae’r gwasanaethau tai yn perfformio gyda’r gobaith o wella lefelau bodlonrwydd yn y dyfodol a chanolbwyntio ar feysydd sy’n achosi pryder i denantiaid a chwsmeriaid. 

Ein tenantiaid sydd wrth wraidd popeth y byddwn yn ei wneud ac mae’n bwysig ein bod yn gwrando ac yn gweithredu ar y materion posibl hyn. Mae hefyd yn gyfle i ni ddeall beth sy’n gweithio’n dda yn y gwasanaeth y byddwn yn ei ddarparu i denantiaid. 

STAR 2023

Daeth arolwg STAR ar gyfer 2023 i ben ar 8 Rhagfyr 2024. Diolch i bawb a gymerodd ran.

Byddwn yn cyhoeddi adroddiad ar yr arolwg ar y dudalen hon.

Adroddiadau STAR

Mae'r cyngor wedi cyhoeddi adroddiadau arolwg STAR blaenorol ar y dudalen hon fel dogfennau PDF.

Efallai na fydd rhai ffeiliau yn addas os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol. Os ydych angen fersiwn sy’n fwy hygyrch, anfonwch neges e-bost at digidol@ynysmon.llyw.cymru gan nodi’r fformat sydd ei angen arnoch.