Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Maethu Cymru Môn


Maethu Cymru Môn yw eich gwasanaeth maethu awdurdod lleol.

Mae Maethu Cymru Môn yn rhan rhan o’r rhwydwaith cenedlaethol o wasanaethau maethu’r 22 awdurdod lleol yng Nghymru ac yn cydweithio er mwyn adeiladu gwell dyfodol i blant lleol. Tîm Maethu Cymru Môn yw eich darparwr maethu lleol a’ch rhwydwaith cefnogi.  

Nid nhw yw eich gwasanaeth maethu safonol; maent yn llawer mwy cysylltiedig.

Fel sefydliad nid er elw, mae Maethu Cymru Môn yn wedi ymrwymo i weithio fel tîm gyda gofalwyr maeth er mwyn helpu i adeiladu dyfodol disglair ar gyfer plant Ynys Môn. Mae nhw'n eu helpu i aros yn eu cynefinoedd cyfarwydd, lle sy’n iawn iddyn nhw.

Ewch i wefan Maethu Cymru Môn (gwefan allanol)