Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Côd Arferion Amaethyddol Da


Dylai ffermwyr, pobl sy’n tyfu cnydau a rheolwyr tir sy’n ymwneud â thrin, storio, defnyddio, taenu neu gael gwared ar unrhyw sylweddau fod yn ymwybodol o’u cyfrifoldebau i atal llygredd yn y dŵr, y pridd a’r aer.

Mae cyhoeddiad defra ‘protecting our water, soil and air - a code of good agricultural practice for farmers, growers and land managers’, (Saesneg yn unig) yn cynnig dehongliad ymarferol o ddeddfwriaeth ac yn rhoi cyngor da ar yr arferion gorau i leihau’r risg o achosi llygredd.