Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Ansawdd aer


Mae dyletswydd ar bob awdurdod lleol i gyflwyno adroddiad gwaith i Lywodraeth Cynulliad Cymru bob blwyddyn fel rhan o drefniant parhaol ar gyfer rheoli ansawdd aer lleol.

Cynhyrchwyd y ddogfen gyntaf o’r fath yn Ebrill 2004. Prif bwrpas yr adroddiadau yw cyflwyno unrhyw ganlyniadau newydd ynghylch monitro ansawdd aer neu unrhyw ddatblygiadau a fu yn y 12 mis blaenorol a allai gael effaith ar ansawdd aer lleol.

Cyflwynir y dogfennau ansawdd aer fel ffeiliau Adobe PDF. Mae data nad yw’n ddi-dor a data di-dor ar gael.