Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Pont y Borth: cwestiynau cyffredin


Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi atebion i rai cwestiynau cyffredin a allai fod gennych yn dilyn cau Pont Menai dros dro.

Mae'r gwybodaeth yn trafod yr opsiynau sydd ar gael i helpu modurwyr i leihau eu hamser teithio a gwybodaeth am y mesurau mae Llywodraeth Cymru yn eu hystyried i wella llif traffig.

Ewch i wefan Llywodraeth Cymru

Cynlluni taith

Mae’r wybodaeth yma’n dangos tueddiadau teithio i helpu chi drefnu eich siwrne. Mae’r wybodaeth yn seiliedig ar ddata amseroedd teithio amser real o’r dyddiau mwyaf prysur ers cau Pont y Borth.

Darganfod mwy am gynllunio taith (dolen allanol)

Gorchymyn traffig

O 18 Tachwedd, bydd gorchymyn traffig dros dro yn cael ei roi ar waith ar gyfer cyfnod o 12 mis.

Mae'r gorchymyn dros dro hwn yn caniatáu i waith gael ei wneud ar y bont yn ystod y cyfnod hwn ac nid yw'n golygu y bydd y ffordd dros yr A5 Pont Menai ar gau yn ystod y cyfnod hwn.

Tra bod y gorchymyn hwn yn ei le bydd cerddwyr a beicwyr sy'n dod oddi ar eu beic yn dal i allu croesi'r bont ar hyd y droedffordd.


Angenrheidiol

Mae'r cwcis yma yn angenrheidiol ar gyfer swyddogaethau sylfaenol fel llywio tudalennau, cyflwyno cynnwys ac ein gwasanaeth help byw. Ni all y wefan weithredu'n iawn heb y cwcis hyn ac ni ellir ei anablu.

Ydw

Dewisiadau

Mae cwcis dewis yn galluogi gwefan i gofio eich gosodiad rhagarweiniad iaith neu rheolaethau opsiynol.

Na

Dadansoddol

Defnyddir cwcis ystadegol i ddeall sut mae ymwelwyr yn rhyngweithio â'r wefan trwy gasglu ac adrodd ar wybodaeth yn ddienw.

Na