Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Pont y Borth: cwestiynau cyffredin


Bydd gwaith yn dechrau ddydd Llun, 4 Medi i adfer Pont y Borth (Pont Menai) i sicrhau ei fod yn cael ei wneud mewn pryd ar gyfer ei 200 mlwyddiant.

Rhagor o waith yn cael ei wneud ar Bont y Borth - bydd y ddolen yn agor tab newydd

Eich cwestiynau

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi atebion i rai cwestiynau cyffredin a allai fod gennych am y gwaith cynnal a chadw ar Bont y Borth.

Cwestiynau cyffredin - bydd y ddolen yn agor tab newydd

Gorchymyn traffig

O 18 Tachwedd, bydd gorchymyn traffig dros dro yn cael ei roi ar waith ar gyfer cyfnod o 12 mis.