Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Pass Plus Cymru


 • wedi pasio eich prawf gyrru?
 • rhwng 17 a 25 oed?
 • byw ar Ynys Môn?

Beth am ddarganfod mwy o dechnegau, awgrymiadau a syniadau gyrru am £20 yn unig...a does dim prawf!

Sut mae’n gweithio?

Mae yna ddau rhan:

 1. gweithdy dreifio ar Zoom
 2. diwrnod gyrru

Byddwch yn canolbwyntio ar:

 • fynd ar y draffordd
 • technegau gyrru ac ymwybyddiaeth o beryglon
 • mynd o gwmpas yn y nos
 • ymdopi â threfi a dinasoedd prysur
 • gyrru ar ffyrdd gwledig
 • meddwl ymlaen - yn union fel y gwnewch chi nawr

Beth gewch chi o hyn?

 • sgiliau gyrru gwell
 • mwy o obaith o yswiriant is
 • llai o gyfle o gael damwain neu anafu’ch hun, ffrindiau a phobl eraill

Gallwch gofrestru drwy e-bost: DiogelwchffyrddRoadSafety@ynysmon.gov.uk