Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Hysbysiadau morwrol


Diweddariad: Culfor dwyrain Afon Menai 22 Ionawr 2024

Rhif:01/2024

Mynediad gogleddol ir fenai – cymorth i fordwyo porth b2 lt charc.  Fl(2) r.5s ar ei orsaf briodol. (53° 18.358'n 004 ° 02.111'w).

Cynghorir morwyr fod rhybudd morwriath lleol 01/2024 nawr wedi’i ganslo.

Hysbysiad i forwyr: Culfor dwyrain Afon Menai 10 Ionawr 2024

Rhif:01/2024

Mynediad gogleddol ir fenai – cymorth i fordwyo porth b2 lt charc. 

Nid yw fl(2) r.5s ar ei orsaf briodol. (53° 18.358'n 004 ° 02.111'w)

Bydd yr hysbysiad hwn yn cael ei ganslo unwaith y bydd bwi yn ôl ar yr orsaf.

David Salisbury
Harbwr Feistr Porthaethwy
Rheoleiddio a Datblygu Economaidd 
Cyngor Sir Ynys Môn
LL77 7XA

Ffôn: 07990 531 595