Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Angori


Os oes angen i chi angori cwch yn unrhyw o’r lleoliadau canlynol bydd rhaid i chi estyn cais am drwydded angora trwy’r adain Gwasanaethau Morwrol.

Lleoliadau ar gael

  • Biwmares
  • Bae Friars
  • Glyn Garth
  • Porthaethwy
  • Traeth Coch

Os hoffech angora cwch mewn unrhyw leoliad arall, nodwch hyn yn y ffurflen gais a fydd asesiad yn cael ei wneud gan yr Uwch arolygydd Angori.

Nid yw derbyn cais yn golygu y bydd trwydded yn cael ei rhyddhau. Bydd caniatáu trwydded yn dibynnu ar argaeledd angorfa addas.

Gall y ffurflen hon gael ei gwblhau maen dwy ffurf. Gallwch naill ai printio fersiwn PDF, ei gwblhau gyda llaw ai ddanfon yn y post neu gallwch lawr lwytho fersiwn Word o’r ffurflen, ei gwblhau yn electronig a’i ddanfon ar e-bost.