Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Môn Actif


#CadwMônYnActif

Mae amrywiaeth eang o gyfleustarau hamdden ar gael i bobl o bob oed a gallu ac mae ein prisiau yn rhoi gwerth ardderchog am arian. Mae 4 canolfan ar draws yr ynys - ymunwch ag un a cewch ddefnyddio unrhyw un.

Mae Tîm Datblygu Chwaraeon yn rhan o’n gwasanaeth Hamdden ac maent yn gweithio gyda phob rhan o’r gymuned i ddarparu cyfleoedd i bobl gymryd rhan mewn chwaraeon. Mae ganddom dîm o swyddogion arbenigol ar gael i gynnig cyngor ynghylch cyllido, datblygu clybiau a darparu gwahanol raglenni hyfforddiant a gweithgareddau.

Gweledigaeth Cyngor Sir Ynys Môn yw uno cenedl sy’n caru’r campau, lle mae pob plentyn wedi gwirioni ar chwaraeon am oes. 


Angenrheidiol

Mae'r cwcis yma yn angenrheidiol ar gyfer swyddogaethau sylfaenol fel llywio tudalennau, cyflwyno cynnwys ac ein gwasanaeth help byw. Ni all y wefan weithredu'n iawn heb y cwcis hyn ac ni ellir ei anablu.

Ydw

Dewisiadau

Mae cwcis dewis yn galluogi gwefan i gofio eich gosodiad rhagarweiniad iaith neu rheolaethau opsiynol.

Na

Dadansoddol

Defnyddir cwcis ystadegol i ddeall sut mae ymwelwyr yn rhyngweithio â'r wefan trwy gasglu ac adrodd ar wybodaeth yn ddienw.

Na