Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Arian ar gyfer clybiau chwaraeon lleol.


Ffansi £1,500 tuag at eich prosiect chwaraeon cymunedol? Mae’r Gist Gymunedol yn cynnig grantiau o hyd at £ 1,500 mewn unrhyw gyfnod o 12 mis.

Mae’r ffordd y byddwch yn gwneud cais am gyllid y Gist Gymunedol wedi newid.

Nid yw papur ac e-bostio ceisiadau yn cael eu derbyn a rhaid eu cyflwyno trwy’r porth Grantiau Ar-lein Chwaraeon Cymru.

Cliciwch ar y ddolen isod a fydd yn mynd â chi at y broses o wneud cais ar-lein .

Gwneud cais am Cist Gymunedol Ar-lein

Cofiwch ddarllen y wybodaeth a’r canllawiau yn ofalus cyn gwneud cais.

Pwy all wneud cais?

Gall sefydliadau wneud cais, ar yr amod bod ganddynt gyfrif banc neu gymdeithas adeiladu yn enw’r sefydliad.

Grant Cist Cymunedol 2018 - 2019
Dyddiad cau derbyn ceisiadau
 Dyddiad cyfarfod
9 Mawrth, 2019 8 Ebrill, 2019
9 Mehefin, 2019 25 Mehefin, 2019
23 Awst, 2019 10 Medi, 2019
25 Hydref, 2019 12 Tachwedd, 2019
8 Ionawr, 2020 21 Ionawr, 2020