Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Cyfeiriadur clybiau chwaraeon


GweithgareddEnw'r clwbCyswlltRhif ffônEbostGwefanCyfryngau cymdeithasol
Aikido Clwb Aikido Mon Ray Munns
Chris Cook
01407 721225 /
01407 861169
Ebost Gwefan  
Pysgota Cefni Angling Association  Huw Edwards 07912 949319 Ebost Gwefan  
Pysgota Holyhead and District Angling Club Andrew Thompson   Ebost    
Saethyddiaeth Gwynedd Bowmen Valerie Bamber / Dai Jones 01248 410283 Ebost Gwefan  
Athletau Menai Track and Field Rebecca Morris 01248 853067 Ebost  Gwefan  
    Barry Edwards 01248 752037 Ebost Gwefan  
Athletau Cybi Striders Kevin Clark / Elen Jones 07543 634325 Ebost Gwefan  
Badminton Menai Bridge Badminton Club Lee Matthews 01248 421777 Ebost    
    Dave Barker 07986 471772 Ebost    
Pêl-fasged Anglesey Hawks Wheelchair Basketball Club Charlie MacPherson 07766 547038 Ebost Gwefan Facebook
Pêl-fasged Ynys Mon Celts Basketball Club     Ebost    
Powlenni Clwb Benllech 50+ Marilyn Walder 01248 853207 Ebost    
Powlenni Llanfairpwll Bowling Club Alun Jones   Ebost    
Paffio Llangefni Amateur Boxing Club Derwyn Williams 07717 886185 Ebost    
Canŵio Amlwch Canoe Club Phil Edwards 01407 731081 Ebost    
Criced Menai Bridge Cricket Club Robbie Jones   Ebost    
    Tim Williams   Ebost    
Beicio Anglesey Cycle Group Gareth Hind 07766 732949 Ebost    
Dawns Dance Class North Wales Helen Mcgreary 07751 017157 Ebost Gwefan  
Dawns Ffrindiau Llangoed Delyth Jones 01248 491998 Ebost    
Anabledd Anglesey Disability Forum Sasha Williams 07810 174160 Ebost    
Marchog Anglesey Pony Club Jill Owen 01407 860562 Ebost Gwefan Club Ebost
    Sarah Riches 07858 792455 Ebost    
Marchog Ynys Mon Riding for the Disabled Eileen Clarke 01248 410267 Ebost    
Gymnasteg Ynys Mon Gymnastics Club Catherine Rowley 01407 238118 Ebost    
Pêl-droed Amlwch Town Football Club Lynn McCann   Ebost    
Pêl-droed   Gethin Jones   Ebost    
Pêl-droed CPD Aberffraw Gerallt Roberts 07799 468775 Ebost    
Pêl-droed CPD Bodedern Athletic Emyr Roberts   Ebost    
Pêl-droed CPD Iau Bryn Rhosyr Gareth Roberts   Ebost    
Pêl-droed Bodedern Juniors Football Club Jonathan David 01407 502310 Ebost    
Pêl-droed CPD Bodorgan FC Robert Griffiths 01248 440630 Ebost    
Pêl-droed Caergybi Football Club Colin Smith 07786 356792 Ebost Gwefan Facebook Twitter
Pêl-droed Gaerwen F.C. Natalie Thomas 07473 048933 Ebost    
Pêl-droed Holyhead Hotspurs Richard Parry   Ebost    
Pêl-droed   Sheila Owen   Ebost    
Pêl-droed Llanerchymedd seniors Iwan Williams 01248 470720 Ebost    
Pêl-droed CPD Llanerchymedd juniors Michelle Hughes 07581 260666 Ebost    
Pêl-droed CPD Llanfairpwll Dyfed Jones   Ebost    
Pêl-droed Llangoed Football Club Richard Gregson   Ebost    
Pêl-droed Menai Bridge Tigers Juniors Tom Powell 07834 370530 Ebost    
Pêl-droed Clwb Rygbi Llangefni  John R Jones 07746 473319 Ebost Gwefan  
Golff Anglesey Golf Club Pauline Rigby 01407 763279 Ebost    
Golff Bull Bay Golf Club John Burns 01407 830960 Ebost Gwefan  
Golff Baron Hill Golf Club John Williams 01248 810231 Ebost    
Golff Henllys Hall Golf Club Randall Richards   Ebost    
Golff Holyhead Golf Club Stephen Elliot 01407 763279 Ebost    
Golff Llangefni Driving Range Matthew Wharton 07969 542768 Ebost    
Golff Storws Wen Golf Club Emyr Roberts 01248 852673 Ebost    
Hoci Bangor Hockey Club Rhian Culley 07923 369859 Ebost Gwefan Twitter
Jiwdo Clwb Jiwdo Pellennig Bedwyr ap Gwyn   Ebost    
Aml-chwaraeon Aberffraw Village Hall Michael Mahon   Ebost Gwefan Club Ebost
Aml-chwaraeon Canolfan Beaumaris Steve Macvicar 01248 811200 Ebost    
Aml-chwaraeon Cylch Meithrin Talwrn Leonie Gaulten   Ebost Ebost  
Aml-chwaraeon Y Ganolfan Llanbedrgoch Wenda Owen 01248 450412 Ebost    
Pêl-rwyd Menai Bridge Netball Club Katie Skeoch 01248 716996 Ebost    
Rhwyfo Beaumaris Rowing Club Ann Lacey 01248 714774 Ebost    
Rhwyfo Clwb Rhwyfo Moelfre Simon Burnell   Ebost Gwefan  
    Catrin Williams   Ebost    
Hwylio Royal Anglesey Yacht Club Tim Knowles 01248 810295 Ebost Gwefan  
Hwylio Holyhead Sailing Club Dawn Russell / Janet Henry 01407 762496 Ebost Gwefan  
Pêl-droed Ynys Mon Academy Euriona Williams   Ebost    
Snwcer Amlwch Reform Club Glyn Jones   Ebost    
Nofio Isle of Anglesey Swimming Club Liz Williams   Ebost    
    Sharon O'Connor   Ebost Gwefan  
Tanddwr Gwynedd Sub Aqua Club Helen Jones   Ebost Gwefan  
Rygbi Clwb Rygbi Llangefni  John R Jones 07746 473319 Ebost    
    Sioned Evans 01248 677103 Ebost    
Tenis bwrdd Amlwch Table Tennis Paul Collins 01407 831453 Ebost    
Tenis The Pavillion Tennis Club Debra Parry 01407 762414 Ebost    
Tenis Rhosneigr Tennis Club David Griffiths   Ebost Gwefan  
Pêl-foli VolleyBall North Wales Mathew Meade 07752 080115 Ebost   Twitter