Neidio i'r prif gynnwys

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Ffitrwydd yng Nghanolfan Hamdden David Hughes


Mwynhewch sesiwn ymarfer wahanol mewn amgylchedd cyfeillgar a chyfoes.

Mae ystod eang o beiriannau cardiofasgwlaidd a gwrthwynebu ar gael, ynghyd â man codi pwysau.

Ceir ystafell un pwrpas hefyd ar gyfer ymestyn, a chynhesu ac oeri hefyd.

Archebwch ddosbarth

Gall aelodau archebu 7 diwrnod ymlaen gyda nad ydynt yn aelodau 48 awr cyn y sesiwn a ddew iswyd.

Archebwch ddosbarth ffitrwydd ar-lein

Amserlenni

Amserlen ffitrwydd Canolfan Hamdden David Hughes

Dydd Llun Seiclo dan do 5:15pm - 5:45pm
Dydd Mercher Seiclo dan do 5:15pm - 6pm
Dydd Iau Seiclo dan do 5:15pm - 5:45pm
Ioga 6:15pm - 7:15pm