Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Ffitrwydd yng Nghanolfan Hamdden Caergybi


Dechreuwch eich patrwm ffitrwydd newydd heddiw. Gydag amrywiaeth o ddosbarthiadau a champfa newydd ei hadnewyddu, mae rhywbeth i bawb.

Archebwch ddosbarth

Gall aelodau archebu 7 diwrnod ymlaen gyda nad ydynt yn aelodau 48 awr cyn y sesiwn a ddew iswyd.

Archebwch ddosbarth ffitrwydd ar-lein

Amserlenni

Amserlen o 3 Ebrill i 28 Mai

 Dydd Llun Nofio triathlon 6.45am - 7.30am
Beicio dŵr 1.15pm - 2pm
Seiclo dan do 6.30pm - 7.30pm
Dydd Mawrth Beicio dŵr  2pm - 3pm
Ffitrwydd dŵr 7pm - 7:45pm
Dydd Mercher Easyline 11am - 12pm
Seiclo dan do 6pm - 7pm
Nofio triathlon 8.30pm - 9.30pm
Dydd Iau Ymestyn a ymlacio 11.15am - 12am
Dosbarth hyfforddiant cylchol 12.30pm - 1.30pm
Aqua Aerobics 2pm - 2:45pm
Bocsfit (Merched yn unig) 6pm - 6:45pm
Dosbarth hyfforddiant cylchol 6:30pm - 7:15pm
Beicio dŵr 8:15pm - 9pm
Dydd Gwener  Yoga dwysedd isel 9.30am - 10.30am

Dosbarthiadau ffitrwydd rhithwir

Amserlen o 3 Ebrill i 28 Mai

Dydd Llun Zumba rhithiol 5.30pm - 6pm
Dydd Mawrth HIIT rhithiol 6.30am - 7am
Body pump rhithiol 12pm - 12.45pm
Dydd Mercher HIIT rhithiol 6.30am - 7am
Pilates rhithiol 12.15pm - 1pm
Dydd Iau Body pump rhithiol 6:30am - 7am
Pilates a ymestyn rhithiol 3am - 3:30am
Dydd Gwener Body pump rhithiol 5pm - 5:30pm
Seiclo dan do rhithiol 6:30pm - 7pm
Dydd Sadwrn Body sculpt rhithiol 9.30am - 10.15am
Seiclo dan do rhithiol 11.30am - 12.30am
Dydd Sul Seiclo dan do rhithiol 10.30am - 11.30am
Ffitrwydd teulu rhithiol 1pm - 1.30pm