Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Ffitrwydd yng Nghanolfan Hamdden Caergybi


Dechreuwch eich patrwm ffitrwydd newydd heddiw. Gydag amrywiaeth o ddosbarthiadau a champfa newydd ei hadnewyddu, mae rhywbeth i bawb.

Archebwch ddosbarth

Gall aelodau archebu 7 diwrnod ymlaen gyda nad ydynt yn aelodau 48 awr cyn y sesiwn a ddew iswyd.

Archebwch ddosbarth ffitrwydd ar-lein

Amserlenni

Yn y dosbarth

Amserlen ffitrwydd Canolfan Hamdden Caergybi

 Dydd Llun Nofio triathlon 6.45am - 7.30am
Beicio dŵr 1.15pm - 2pm
Seiclo dan do 6.30pm - 7.30pm
Dydd Mawrth Beicio dŵr  2pm - 3pm
Ffitrwydd dŵr 7pm - 7:45pm
Dydd Mercher Easyline 11am - 12pm
Seiclo dan do 6pm - 7pm
Nofio triathlon 8.30pm - 9.30pm
Dydd Iau Ymarfer cylchol dwysedd isel 10am - 11am
Ymestyn ac ymlacio 11:15am - 12pm
Aqua Aerobics 2pm - 2:45pm
Bocsfit (merched yn unig) 6pm - 6:45pm
Dosbarth hyfforddiant cylchol 6:30pm - 7:15pm
Beicio dŵr 8:15pm - 9pm

Rhithiol

Amserlen rhithiol

Dydd Llun Les Mills Grit rhithiol 12:30pm - 1pm
Dydd Mawrth Les Mills Grit rhithiol 7:30am - 8am
Les Mills RPM Cycle rhithiol 12:30pm - 1pm
Dydd Mercher Les Mills Grit rhithiol 7:30am - 8am
Les Mills Core rhithiol 12.30pm - 1pm
Dydd Iau Les Mills Sprint Cycle rhithiol 1:15pm - 1:45pm
Dydd Gwener Les Mills Grit rhithiol 7:30am - 8am
Les Mills Sprint Cycle rhithiol 6pm - 6:30pm
Dydd Sadwrn Les Mills Core rhithiol 10am - 10:30am