Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Ffitrwydd yng Nghanolfan Hamdden Caergybi


Dechreuwch eich patrwm ffitrwydd newydd heddiw. Gydag amrywiaeth o ddosbarthiadau a champfa newydd ei hadnewyddu, mae rhywbeth i bawb.

Archebwch ddosbarth

Gall aelodau archebu 7 diwrnod ymlaen gyda nad ydynt yn aelodau 48 awr cyn y sesiwn a ddew iswyd.

Archebwch ddosbarth ffitrwydd ar-lein

Amserlenni

Amserlen ffitrwydd Canolfan Hamdden Caergybi

 Dydd Llun Nofio triathlon 6:45am - 7:30am
Beicio dŵr 1:15pm - 2pm
Body pump 5:30pm - 6:30pm
Seiclo dan dŵr 6:30pm - 7:30pm
Dydd Mawrth Seiclo dan dŵr 7am - 7:45am
Beicio dŵr 2pm - 3pm
BEATZ 6pm - 6:45pm
HIIT 6:45pm  7pm
Rock box 7:15pm - 8pm
Dydd Mercher Ioga dwysedd isel 9:30am - 10:30am
Easyline 11am - 12pm
Seiclo dan dŵr 6:30pm - 7:30pm
Nofio triathlon 8:30pm - 9:30pm
Dydd Iau  Mat Pilates 12:30pm - 1:30pm
Ffitrwydd dŵr 2pm - 2.45pm
  Ymarfer cylchol 6pm - 6:45pm
Dydd Gwener Seiclo dan dŵr 7am  7:45am