Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Nofio yng Nghanolfan Hamdden Amlwch


Mae gan Amlwch bwll nofio mawr 25m. Nid oes bwll bach i’r babanod.

Gall amseroedd nofio fod yn ddarostyngedig i newidiadau munud olaf. Cysylltwch â’r dderbynfa am yr oriau cyfredol os gwelwch yn dda.

Amserlen

Amserlen nofio Amlwch i 24 Mawrth
Dydd Llun Nofio lôn 8am - 9am
Nofio lôn 12pm - 1pm
Nofio cyhoeddus 6pm - 7:30pm

Dydd Mawrth

 

 

 

Nofio lôn 8am - 9am
Nofio lôn (dau lôn i nofio cyhoeddus) 12pm - 1pm
Nofio cyhoeddus 6pm - 7:30pm
Nofio lôn 7:30pm - 8:30pm

Dydd Mercher

 

 

Nofio lôn 8am - 9am
Matiau a pheli 10:30am - 11:30am
Nofio lôn 12pm - 1pm
Nofio cyhoeddus 5pm - 6:30pm

Dydd Iau

Nofio lôn 8am - 9am
Hyder dŵr 11am - 11:30am
Nofio lôn 12pm - 1pm
Nofio cyhoeddus 6pm - 7:30pm
Nofio lôn 7:30pm - 8:30pm

Dydd Gwener

Nofio lôn  8am - 9am
Nofio lôn 12pm - 1pm
Nofio cyhoeddus 5pm - 6:30pm

Dydd Sadwrn 

Nofio cyhoeddus 9am - 10am
Nofio cyhoeddus 11am - 12:30pm

Dydd Sul

Nofio cyhoeddus 9am - 10am
Nofio Insport 11am - 12pm
Nofio cyhoeddus 12pm -1pm
Matiau a pheli 1pm - 2pm
Nofio am ddim i aelodau dros 60 oed
Dydd Mercher Nofio am ddim i aelodau dros 60 oed 12pm - 1pm
Dydd Gwener Nofio am ddim i aelodau dros 60 oed 8am - 9am

Cyfleusterau

Mae aelodau a di-aelodau yn cael mynediad i sesiynau nofio cyhoeddus.

Nid oes cyfyngiadau oedran ir sesiwn yma.

Mae’r prif bwll a pwll bach ar gael oni bai fod wedi nodi yn wahanol. Mae mynediad ir pwll cyfan gyda dim cyfyngiadau symud rhwng y pyllau.

Rydym yn annog cwsmeriaid i nofio lled y pwll yn hytrach na hyd y pwll.

Mae aelodau a di-aelodau yn cael mynediad i sesiynau nofio lôn.

Mae rhaffau wedi eu gosod yn y pwll er mwyn gadael i gwsmeriaid nofio ar gyflymder ei hunain sef cyflym, canolig ac araf. Mae modd i chi ddewis eich lôn mwyaf cyfforddus.

Mae plant a phobl ifanc 8 oed a drosodd yn cael mynychu y sesiynau yma ar hyn o bryd.

Archebu eich sesiwn nofio

Rhaid llogi eich lle ar-lein.

Archebu sesiwn nofio

Manteision nofio

Mae 30 munud o nofio yn cyfateb i 45 munud o weithgaredd ar y tir.

Gall 30 munud o nofio cymedrol losgi 200 i 300 o galorïau.

Pam dylen ni nofio

  • Cryfhau eich calon a’ch ysgyfaint.
  • Gwella eich ffitrwydd erobig.
  • Gwella eich cryfder a’ch ystwythder.
  • Siapio eich corff cyfan.
  • Llosgi calorïau i helpu gyda rheoli pwysau.
  • Ymarfer effaith isel sy’n llai o straen ar eich cyhyrau a’ch cymalau.
  • Yn addas i bob oed a gallu.
  • Lleddfu straen.
  • Gwneud i chi deimlo’n well.
  • Mae’n hwyl.

Mae nofio yn ymarfer effaith isel gwych.

Gellwch nofio’n hamddenol wrth eich pwysau neu mor galed ac mor gyflym ag y dymunwch.