Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Nofio yng Nghanolfan Hamdden Amlwch


Mae gan Amlwch bwll nofio mawr 25m. Nid oes bwll bach i’r babanod.

Gall amseroedd nofio fod yn ddarostyngedig i newidiadau munud olaf. Cysylltwch â’r dderbynfa am yr oriau cyfredol os gwelwch yn dda.

Amserlen

Amserlen nofio Amlwch i 23 Rhagfyr
Dydd Llun Nofio lôn 8:15am - 9:15am
Nofio lôn 12pm - 1pm
Nofio cyhoeddus 6:15pm - 7:15pm
Dydd Mawrth Nofio lôn 8:15am - 9:15am
Nofio lôn (2 lôn i nofio cyhoeddus) 12pm - 1pm
Nofio cyhoeddus 6:15pm - 7:15pm
Nofio lôn 7:30pm - 8:30pm
Dydd Mercher Nofio lôn 8am - 9am
Nofio lôn 12pm - 1pm
Nofio cyhoeddus 6:15pm - 7:15pm
Dydd Iau Nofio lôn 8:15am - 9:15am
Nofio lôn 12pm - 1pm
Nofio cyhoeddus 6:15pm - 7:15pm
Nofio lôn 7:30pm - 8:30pm
Dydd Gwener Nofio lôn 8:15am - 9:15am
Nofio lôn 12pm - 1pm
Nofio cyhoeddus 6:15pm - 7:15pm
Dydd Sadwrn Nofio cyhoeddus 9am - 10am
Nofio cyhoeddus 11:15am - 12:30pm
Dydd Sul Nofio cyhoeddus 9am - 10am
Nofio Insport 11am - 12pm
Nofio cyhoeddus 12pm - 1pm
Sesiwn matiau a pheli 1pm - 2pm
Nofio am ddim i aelodau dros 60
Dydd Mercher Nofio am ddim i aelodau dros 60 12pm - 1pm
Dydd Gwener Nofio am ddim i aelodau dros 60 8:15am - 9:15am

Cyfleusterau

Mae aelodau a di-aelodau yn cael mynediad i sesiynau nofio cyhoeddus.

Nid oes cyfyngiadau oedran ir sesiwn yma.

Mae’r prif bwll a pwll bach ar gael oni bai fod wedi nodi yn wahanol. Mae mynediad ir pwll cyfan gyda dim cyfyngiadau symud rhwng y pyllau.

Rydym yn annog cwsmeriaid i nofio lled y pwll yn hytrach na hyd y pwll.

Mae aelodau a di-aelodau yn cael mynediad i sesiynau nofio lôn.

Mae rhaffau wedi eu gosod yn y pwll er mwyn gadael i gwsmeriaid nofio ar gyflymder ei hunain sef cyflym, canolig ac araf. Mae modd i chi ddewis eich lôn mwyaf cyfforddus.

Mae plant a phobl ifanc 8 oed a drosodd yn cael mynychu y sesiynau yma ar hyn o bryd.

Archebu eich sesiwn nofio

Rhaid llogi eich lle ar-lein.

Archebu sesiwn nofio