Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Ffitrwydd yng Nghanolfan Hamdden Amlwch


Dechreuwch eich patrwm ffitrwydd newydd heddiw.

Gydag amrywiaeth o ddosbarthiadau a champfa newydd ei hadnewyddu, mae rhywbeth i bawb.

Ystafell ffitrwydd

Mae amrywiaeth o beirannau ffitrwydd ar gael yng Nghanolfan Hamdden Amlwch:

  • peiriant rhedeg/cerdded
  • peiriannau rhwyfo
  • peiriannau beicio
  • peiriannau stepio

Mae offer codi pwysau hefyd ar gael. 

Archebwch ddosbarth

Gall aelodau archebu 7 diwrnod ymlaen gyda nad ydynt yn aelodau 48 awr cyn y sesiwn a ddew iswyd.

Archebwch ddosbarth ffitrwydd ar-lein

Amserlenni

Amserlen ffitrwydd
Dydd Llun Ioga 8:30am - 10:30am
Ymarfer cylchol dwysedd isel 2pm - 3pm
Boot camp  5:45pm - 6:15pm
Cryfder a chyflyru 6:15pm - 6:45pm
HIIT dŵr 7:30pm - 8:30pm
Dydd Mawrth     Seiclo dan do 8:30am - 9am
Ffitrwydd dŵr 1pm - 1:45pm
Beicio dŵr 1:45pm - 2:15pm
Cyfllymder ac ystwythder 5:45pm - 6:15pm
Cerflun corff 6:15pm - 6:45pm
Dydd Mercher  HIIT step 5:45pm - 6:15pm
Boxercise 6:15pm - 6:45pm
Ioga 6:15pm - 7:15pm
HIIT dŵr 7:30pm - 8:30pm
Dydd Iau  Ffitrwydd dŵr 1pm - 1:45pm
Beicio dŵr 1:45pm - 2:15pm
Dydd Gwener Dawns HIIT 5pm - 6pm