Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Ffitrwydd yng Nghanolfan Hamdden Amlwch


Gwaith uwchraddio

Mae Canolfan Hamdden Amlwch ar hyn o bryd yn mynd trwy raglen uwchraddio sylweddol, a fydd yn helpu i gynnal ei dyfodol hirdymor.

Darganfod mwy am yr uwchraddio

Dechreuwch eich patrwm ffitrwydd newydd heddiw. Gydag amrywiaeth o ddosbarthiadau a champfa newydd ei hadnewyddu, mae rhywbeth i bawb.

Ystafell ffitrwydd

Mae amrywiaeth o beirannau ffitrwydd ar gael yng Nghanolfan Hamdden Amlwch:

  • peiriant rhedeg/cerdded
  • peiriannau rhwyfo
  • peiriannau beicio
  • peiriannau stepio

Mae offer codi pwysau hefyd ar gael. 

Archebwch ddosbarth

Gall aelodau archebu 7 diwrnod ymlaen gyda nad ydynt yn aelodau 48 awr cyn y sesiwn a ddew iswyd.

Archebwch ddosbarth ffitrwydd ar-lein

Amserlenni

Yn y dosbarth

Amserlen ffitrwydd
Dydd Llun  Ymarfer cylchiol dwysedd isel 2pm - 3pm
Boot camp 6:15pm - 6:45pm
Cryfder a chyflyru 6:45pm - 7:15pm
HIIT dŵr 7:30pm - 8:30pm
Dydd Mawrth      Seiclo dan do 8:30am - 9am
Ffitrwydd dŵr 1pm - 1:45pm
Beicio dŵr 1:45pm - 2:15pm
HIIT 6pm - 6:30pm
Dosbarth hyfforddiant cylchol 6:30pm - 7pm
Dydd Mercher  HIIT step 6:15pm - 6:45pm
Ioga 7:30pm - 8:30pm
HIIT dŵr 7:30pm - 8:30pm
Dydd Iau   Ffitrwydd dŵr 1pm - 1:45pm
Beicio dŵr 1:45pm - 2:15pm
Dydd Gwener Ioga 12am - 1pm
Dawns HIIT 6:15pm - 7:15pm

Rhithiol

Amserlen rhithiol
Dydd Llun Seiclo dan do rhithiol 2:30pm - 3:15pm
Dydd Mercher Seiclo dan do rhithiol 2:30pm - 3:15pm
Dydd Iau Les Mills Grit rhithiol 8:15am - 8:45am
Seiclo dan do rhithiol 2:30pm - 3:15pm
Les Mills Grit rhithiol 6:30pm - 7pm
Seiclo dan do rhithiol 7:17pm - 7:45pm
Dydd Gwener Ioga rhithiol 12pm - 1pm
Dydd Sadwrn Seiclo dan do rhithiol 9:15am - 9:45am
Dydd Sul Les Mills Grit rhithiol 9:15am - 9:45am