Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Newidiadau arfaethedig i'r CDU i'w Harchwilio (Hydref 2002)


Ym mis Tachwedd 2001 fe wnaeth y Cyngor Sir osod y CDU i’w Archwilio. Fe roddwyd ystyriaeth i’r holl sylwadau a dderbyniwyd ar y cynllun i’w archwilio, ac yng ngoleuni’r rhain penderfynwyd cyhoeddi “Newidiadau Arfaethedig” cyn-archwiliad er mwyn goresgyn rhai o’r gwrthwynebiadau i’r cynllun.

Am gyfnod o chew wythnos rhwng y 31ain Hydref 2002 i’r 12fed Rhagfyr 2002 fe gafodd y “Newidiadau Arfaethedig” eu gosod ar ymgynghoriad cyhoeddus. Ar ddiwedd y cyfnod yma fe roddwyd ystyriaeth i’r holl sylwadau ar y newidiadau arfaethedig a dderbyniwyd.

Nodyn Canllaw - Wrth adolygu’r Newiadiadau Arfaethedig yma rydym yn argymell eich bod yn talu sylw i Newidiadau Arfaethedig Pellach 2003 ac Adroddiad yr Arolygydd 2004 i gadarnhau y fersiwn ddiweddaraf ar gyfer unrhyw baragaff / polisi / map mewnosodiad.


Mae’r atodiadau ar waelod y dudalen yn dilyn y strwythr yma:
Adroddiad Newidiadau Arfaethedig i’r CDU (2002)Rhestr Mapiau Newidiadau ArfaethedigMapiau i fynd gyda’r adroddiadDdylier rhestr mapiau cael ei ddefnyddio ar gyfer darganfod y map cywir. Er enghraifft os byddwch angen gweld map ar gyfer PC500 ddyliech agor map Amlwchne_500. Bydd rhif y newid yn dilyn y ddanlinell ym mhob achos. Mae’r mapiau wedi cael ei rhestri yn ddilyniannol. 

Os oes angen fersiwn mwy hygyrch arnoch, anfonwch neges at digidol@ynysmon.llyw.cymru er mwyn i ni allu eich helpu.