Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Cynllun Rheoli Safle Treftadaeth y Byd


Safle Treftadaeth y Byd

Cestyll a Muriau Tref Edward I yng Ngwynedd (Biwmares, Caernarfon, Conwy a gwerth cyffredinol yn 1986. Mae amddiffyniad WHS yn cael ei sicrhau mewn tair ffordd:

  • Yn ôl statud
  • Trwy'r system cynllunio trefi a gwledydd; a
  • Trwy ofal y wladwriaeth.

Mae gan Lywodraeth Cynulliad Cymru ac awdurdodau lleol gyfrifoldebau dros weithredu mewn perthynas â'r WHS. Mae rheoli'r safle'n effeithiol yn ei gwneud yn ofynnol i gydlynu'r camau hyn pan fo prosiectau yn cael eu nodi, eu cynllunio a'u gweithredu.