Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Grant ardal gadwraeth


Mae Cadw, pan fydd arian yn caniatáu, yn darparu grantiau ar gyfer gwaith allanol i adeilad hanesyddol sy'n gwneud cyfraniad sylweddol tuag at gadwraeth a gwella ein Hardal Gadwraeth.

Mae rhagor o wybodaeth am y Grant Ardal Gadwraeth ar gael gan Cadw: cadw.llyw.cymru